Dear-LoverHuis

Professionele Groothandel
Sexy Modekleding

English    Español    Deutsch    Français    Italiano    Português    日本語    Nederlands    Norsk     Dansk     Русский     العربي

English
mobiel

Dear-LoverHuis

Professionele Groothandel
Sexy Modekleding
Total :6,776 items, Available : 1,776,553 Pieces
algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van onze website inwww.dear-lover.comen vorm een ​​bindende contractuele overeenkomst tussen u, de gebruiker van de site en ons. Om die reden, deze voorwaarden zijn belangrijk en je moet ze aandachtig te lezen en ons te contacteren met eventuele vragen voordat u de site te gebruiken.

Bij het bekijken of surfen op de site, erkent u dat u voldoende kans om te lezen en te begrijpen deze voorwaarden hebben gehad, en dat u ermee akkoord gebonden te zijn door hen. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u geen toegang tot of anderszins de site en de services aangeboden op de site te gebruiken.

Under this agreement, the payment processing services for goods and/or services purchased on this website are provided by Shiying Sexy Lingerie Co.,Ltd, located at amendement. 9, Qingshui Yan, Guoqian Village, Shijing, Nan'an City, Fujian, P. R. China, afhankelijk van het soort betaalmethode dat wordt gebruikt voor de aankoop van de goederen en / of diensten.

In the event you choose to pay with credit card and the payment will be processed via a European Acquirer, these terms are an overeenkomst tussen u en Direct Sexy Lingerie Ltd. Voor elk ander type aankopen zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en Shiying Sexy Lingerie CO. , Ltd en goederen en / of diensten worden geleverd door Shiying Sexy Lingerie CO. , Ltd direct. "


2. DEFINITIES

in deze Terms :Inhoud betekent alle gegevens, tekst, software, afbeeldingen, audio- of videomateriaal en andere inhoud, in elk medium, op voorwaarde dat ShiYing Sexy Lingerie Co. Ltd aan u. Intellectuele eigendom betekent alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle auteursrechten, octrooien, merken, ontwerprechten, handelsgeheimen, domeinnamen, knowhow en andere rechten van soortgelijke aard, al dan niet registratiebaar en al dan niet geregistreerd en eventuele aanvragen voor registratie of rechten om een ​​dergelijke aanvraag te doen.

de mensheid betekentwww.dear-lover.com.

Voorwaarden betekenen deze gebruiksvoorwaarden en de daarin genoemde documenten.

Gebruiker: een persoon die toegang heeft tot de site krijgt.

u geeft u, de persoon van de mensheid .

beslist, wij, Ons betekent ShiYing Sexy Lingerie Co. Ltd

3. ACCESSING THE SITE

U erkent en gaat akkoord dat, hoewel wij alle redelijke inspanningen zullen gebruiken om ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is, tijdelijke onderbreking van de mensheid zich voordoen. wij zullen niet aansprakelijk zijn voor elke persoon of entiteit voor het verlies van of schade die door dergelijke downtimes .

Alle inhoud en diensten die op of via deze site worden verstrekt "as is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik. De inhoud wordt verstrekt zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Uw gebruik van deze site is uitsluitend op eigen risico.

We reserve the right to withdraw or amend the Services and Content we provide on the Site without notice. We may restrict access to some parts of or the entire Site, from time to time.

4. BETALINGSHUIZEN

Wij kunnen u toegang bieden tot betalingsgelden van derden zoals PayPal. Deze diensten zijn niet onder onze controle en worden niet onderhouden door ShiYing Sexy Co Ltd. u hebt het eens met het lezen van de voorwaarden voor de geselecteerde de deur openzetten voor het vergemakkelijken van de transacties .

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Niets in deze voorwaarden vormt een overdracht van eventuele intellectuele eigendomsrechten van ons naar u. wij behouden en octrooirechten de mensheid, de inhoud, en alle daaraan verbonden rechten van de intellectuele eigendom. u hebt toegestaan gebruik te maken van de mensheid alleen door ons. Als gebruiker, u bent een beperkte, niet-de exclusieve, EVP-Fractie herroepbaar, niet-overdraagbare recht op het gebruik van de mensheid en diensten te creëren ., tonen ., gebruik, spelen ., en download inhoud onder deze voorwaarden.

Onze intellectuele eigendom mag niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die niet bij ons of op welke wijze brengt ons in diskrediet is aangesloten.

U mag de fysieke of digitale kopieën van inhoud die u afdrukken of downloadt, niet wijzigen op welke manier dan ook, en u moet geen gebruik van afbeeldingen, foto ' s, video of audio, of een grafische los van alle begeleidende tekst .

6. PRIVACY

The terms on which we collect, use and disclose your personal information are set out in our Privacybeleid .

7. VERKOOPVOORWAARDEN

Op het moment van aankoop, bent u het aangaan van een overeenkomst met Shiying Sexy Lingerie Co Ltd

u erkent en dat de aankoop van producten die door de mensheid wordt gedekt door de interoperabele levering en de terugkeer en de levenskwaliteit van de voorwaarden en paragraaf 10 .

8. LIMITATION OF LIABILITY AND INDEMNITY

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de Site.

In geen geval zullen wij aansprakelijk worden gesteld voor indirecte kosten, de repressieve, afgezonderd, af en de daaruit voortvloeiende schade ( met inbegrip van het verlies van de werkzaamheden, de inkomsten, winsten, gebruik, de persoonlijke levenssfeer, gegevens, goede bedoelingen of andere economische voordeel , maar het is, of het nu gaat om schending van contract of in schending, zelfs als het al eerder werd aangeraden van de mogelijkheid van de aangerichte schade .

U heeft de enige verantwoordelijkheid voor voldoende beveiligingsbescherming en back-up van gegevens en / of apparatuur die worden gebruikt in verband met uw gebruik van de Site en Services en maakt geen aanspraak op verloren gegevens, opnieuw-die tijd, onjuiste aanwijzing, werkvertragingen of verloren winst als gevolg van het gebruik van de Site.

zonder de beperking van het bovenstaande, in geen geval zullen onze totale aansprakelijkheid aan u overschrijden, in totaal, de bedragen die voor ons .

als een voorwaarde voor de toegang tot en gebruik van de mensheid, u gaat akkoord met het vrijwaren van ShiYing Sexy Lingerie Co Ltd en zijn opvolgers en toewijzingen voor alle schadevergoeding, kosten, reiskosten en andere verplichtingen, ook maar niet beperkt tot de juridische kosten en vergoedingen, met betrekking tot elke aanspraak die voortvloeit uit of verband houdt met:

( de ) de toegang tot en gebruik van de mensheid; of

(b) uw inbreuk op deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving of de rechten van een andere persoon of partij.

9. TERMINATION

U gaat ermee akkoord dat wij te allen tijde en naar eigen goeddunken, met of zonder reden of enige kennisgeving aan u, uw toegang tot de site te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor u of derden voor eventuele vorderingen of schade die voortvloeien uit een opzegging of opschorting of enige andere door ons in verband daarmee genomen acties.

Indien van toepassing zijnde wetgeving ons verplicht te stellen van opzegging of opzegging, we kunnen voorafgaande of daaropvolgende kennisgeving geven door deze op de Site te plaatsen of door een bericht te sturen naar elk adres (e-mail of anders) dat wij voor u hebben in onze records.

10. FORCE MAJEURE

wij zullen onder geen enkele aansprakelijkheid aan u voor alles wat, zo niet voor deze bepaling, zou of zouden kunnen leiden tot een inbreuk op deze voorwaarden, waar deze in geval van overmacht, ook , maar niet beperkt tot :

wijziging van hun god .

natuurlijke rampen .

Sabotage .

richtlijn .

Riot .

Tekort aan benodigdheden, apparatuur, en materialen .

Stakingen en lockouts;

Civil unrest;

Computer hacken; of

Schadelijke schade.

11. BEHEERREG

Deze Voorwaarden worden geregeld door de wetten van China en elk partij legt de jurisdictie van de rechtbanken van China voor.

12. UPDATES AAN DEZE VOORWAARDEN

wij behouden ons het recht, naar eigen goeddunken, om eventuele fouten of weglatingen in elk onderdeel van de Site en Services te corrigeren. elk materiaal voor de mensheid en diensten kan worden achterhaald op een gegeven moment en wij zijn niet verplicht te actualiseren .

wij behouden ons het recht, naar eigen goeddunken, te wijzigen ., wijzigen, voeg een deel van deze voorwaarden toe of verwijder deze, geheel of gedeeltelijk, op elk moment. Kennisgeving van de wijzigingen in deze Voorwaarden wordt op de Site gepubliceerd en wordt onmiddellijk van kracht, als die anders .

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze voorwaarden voor eventuele wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van de wijzigingen in deze voorwaarden, het is uw eigen verantwoordelijkheid uit te schrijven voor de site en Services. Uw voortgezet gebruik van de Site en Diensten zullen worden beschouwd als uw aanvaarding daarvan.

Wij kunnen op elk moment onze rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden toewijzen of onderlicentie geven, zonder uw toestemming .

Populaire Pagina's

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Populaire producten

Niet op voorraad
Verwijderde Items

Abonneer u op onze nieuwsbrief:

Ontvang updates, kortingen, speciale aanbiedingen en grote prijzen!

Process Time:26.6610 ms , Memery:4331.1250K ,